Parquets flotants i sintètics

Rooms

  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms
  • Brecor, Rooms

La firma de parquet laminat Rooms disposa de 4 sèries d'alta qualitat. Rooms Flooring pertany al grup alemany Kronotex. 
Un parquet realitzat amb els més alts estàndards de qualitat mitjà ambiental, els seus acabats AC4 i AC5 garanteixen un producte durador a 25 i 30 anys.

Pàgines