Materials de construcció

Un únic espai amb tot al seu abast

Des dels seus inicis, l'ésser humà ha modificat el seu entorn per adaptar-ho a les seves necessitats, Materials Brecor, us ofereix el servei integral de la construcció, disposem de tots els materials necessaris per dur a terme la vostra obra.
Brecor, també ofereix el servei de ferralla per a les estructures dels edificis, comptem amb una oficina tècnica on es realitzen els especejaments i un taller on s'elabora el ferro.

A Brecor Construcció, podeu trobar:
• Àrids i prefabricats de formigó
• Productes ceràmics
• Ciments i ciments cola
• Pedra natural
• Forjats i estructures de fusta
• Gestió d'enderrocs
• Aïllaments tèrmics i acústics.