Ferreteria

Qualitat i assessorament

En Materials Brecor no només volem oferir tot tipus de productes per a les diferents fases dels processos constructius, sinó que una altra de les nostres prioritats és posar a la disposició dels nostres clients un ampli ventall de serveis que proporcionin solucions integrals als inconvenients que pugui sorgir durant el desenvolupament del seu treball.
El nostre espai està sempre en constant evolució, d'aquesta manera podem oferir les últimes novetats en la nostra gamma de productes.

Brecor Ferreteria, podeu trobar:

· Eines manuals i elèctriques
· Senyalització, seguretat i protecció laboral
· Materials per a les impermeabilitzacions
· Materials para encofrats
· Jardineria
· Canonades de PVC
· Plaques de guix laminat i estructures
· Pintures i productes químics
· Productes de tall i mesurament