Alta decoració

Petra Antiqua

  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua
  • Brecor Petra Antiqua

Petra Antiqua va néixer l'any 1990 com una petita realitat en el sector dels marbres envellits i durant els seus primers anys de vida va operar principalment en l'àmbit local.
Posteriorment, Petra Antiqua va estendre la seva realitat comercial a tota Itàlia del Nord i alguns països Europeus.

A més, el millorament progressiu en la qualitat del producte, han permès a l'empresa arribar a ser una de les realitats productives més importants en el sector del marbre envellit.
La recent història de l'empresa es caracteritza per la introducció de noves gammes d'elegants productes artístics, creacions d'hàbils mestres artesans, que prenen com a base la pedra i la converteixen en decoracions precioses i refinades, conferint elegància i un estil inconfusible a cada ambient.

Pàgines